środa, 26 kwietnia 2017

Drzewo - tajemny symbol ezoteryki

Drzewo – Wielki Symbol Ezoteryki 


Mistrzowie duchowi i prorocy, awatarowie nazywają Drzewo przyjacielem człowieka, uosobieniem życia, zakazują ścinania drzew a nakazują sadzenie drzew wszędzie gdzie mieszkają ludzie. Drzewo posadzone i pielęgnowane jest symbolem ekologicznej i uduchowionej świadomości, a liderzy duchowego rozwoju, magii czy ezoteryki wielce polecają medytacje z drzewami. Pośród Indian drzewa były wielce szanowane jako źródło ożywczej i leczniczej energii, a także jako żywe świadomości, inni ludzie! Drzewo Życia, to symbol systemu nerwowego, a także systemu duchowego, który na podobieństwo drzewa, acz odwróconego znajduje się w każdym ludzkim organizmie. Joga zaleca odwrócone pozycje jak “stanie na głowie” lub “świeca” do medytacji, gdyż wtedy system oddechowy i nerwowy są podobne do drzew, z korzeniem wyrastającym z ziemi, gałęziami do góry, co wzmacnia kontakt z mocą Przyrody i Matki Ziemi. Mędrcy i Mistycy wszystkich kultur i narodów troszczą się o ochronę całej Przyrody, zdecydowanie przeciwstawiając się jej niszczeniu, bezsensownej eksploatacji i dewastacji. Mędrcy i szamani różnych narodów starają się chronić drzewa, ze wzmożoną siłą, zapobiegając ich wycinaniu, karczowaniu czy nawet oszpeceniu przez przycinanie. Nie jest uduchowioną osoba, która nie dba o ochronę przyrody, a szczególnie drzew, bo duch zawsze dba i ochrania to, co służy jako źródło sił życiowych, źródło energii życia i zdrowia. Produkcja tlenu przez drzewa jest wystarczającym, naukowym argumentem dla ochrony drzewostanu, nawet dla ateistów i najzimniejszych racjonalistów, tym bardziej dla mistyków!

poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Atlantyda - położenie i cywilizacja

Cywilizacja Atlantydów


Położenie Atlantydy
Z opisów Platona wynika, że wyspa, czy mały kontynent o nazwie Atlantyda, znajdował się, patrząc z Grecji, naprzeciwko słupów Herkulesa, czyli cieśniny Gibraltaru – pomiędzy Maroko a Hiszpanią. Z oczywistego punktu widzenia, można powiedzieć, że okolice Atlantydy, to należące aktualnie do Portugalii Wyspy Azory na Atlantyku, a także ich okolica; co prawda zatopiona, ale za to płytka w porównaniu z 10-12 razy głębszą resztą północnego Oceanu Atlantyckiego. Spojrzenie na mapę Atlantyku z naniesionymi głębokościami dna, przyjrzenie się zabytkom kultury Atlantydy na Azorach czy wysepce Flores w zupełności wystarcza do przyjęcia twierdzenia Platona w położeniu Atlantydy za oczywiste i słuszne. Legendy rdzennych mieszkańców wielkich wysp Ameryki Środkowej, jak Kuba i reszta Wielkich Antyli, to już dodatkowy dowód poprawności nauki Platona o Atlantydzie. Dużo więcej z czasem znajdą oceanografowie badając dno morskie kilkaset metrów po powierzchnią Atlantyku w okolicy Azorów, co jest płycizną wobec większych głębokości tego oceanu. Azory i ich okolice to właśnie coś, co z miejsca w Grecji, gdzie był i żył Platon, jest właśnie naprzeciwko słupów Herkulesa, Gibraltaru i to w przybliżeniu nawet zgodnie z proporcją odległości. Niewątpliwie żadna inna okolica nie leży od Grecji tak dokładnie naprzeciwko Gibraltaru, słupów Herkulesa i jakoś czcze spekulacje osób nawiedzonych i urojeniowych nie mają racji bytu, bo ignorują zasadniczą prawdziwość wypowiedzi Platona w kwestiach materialnych. Grecy dużo żeglowali, a wiadomo, że podanie dokładnie kierunku w tej materii, w sposób oczywisty i jasny ma pierwszorzędne znaczenie, choć oczywiście nie widać tego, co zatopione z powierzchni oceanu!

piątek, 10 marca 2017

Szkoły ezoteryczne i tajemne

Przyjmowanie uczniów do szkół ezoterycznych i tajemnych


Gurudeva - Lew Dharmy

Na Zachodzie niewiele jest szkół wiedzy tajemnej, szkół ezoterycznych, a nieliczne jakie istnieją mają zwykle swój wschodni lub bliskowschodni rodowód. Ludzie poszukujący duchowości nie wiedzą zwykle ani jak rozpoznać autentyczną szkołę tajemną ani nie wiedzą czy to co za szkołę taką się podaje rzeczywiście jest takową szkołą ezoteryczną. Jedną z pierwszych oznak duchowej autentyczności jest dłuższa, trwająca przynajmniej kilkaset lat, a lepiej kilka tysięcy lat tradycja linii przekazu z mistrza na ucznia. Inną oznaką jest inicjacyjny model przyjmowania adeptów oraz przechodzenia do kolejnych klas czy stopni nauki oraz wtajemniczenia duchowego w takiej szkole. Każda szkoła ezoteryczna ma charakter zamknięty, sekretny czyli hermetyczny, inicjacyjny czy inaczej hierofantyczny oraz posiada długą tradycję swojego istnienia wywodzonego od nieomal mitycznych postaci z dalekiej starożytności. Nie można posiąść wtajemniczenia przekazu oferowanego przez tajemną szkołę w krótkim czasie, bez poważnego zaangażowania ani odkupić za wielkie pieniądze ezoterycznych sekretów czy stopni, które zwykle przekazywane są po latach testowania kandydatów przez dobrych mistrzów szkoły wybranym uczniom. Ludzie, którzy myślą, że adresy szkół ezoterycznych czy tajemnych znajdą w prasie z ogłoszeniami, w książce telefonicznej czy w wykazie instytucji oświaty bardzo grubo się mylą, gdyż szkoły ezoteryczne zawsze związane są z duchowymi mistrzami o których istnieniu nawet poszukujący duchowości czy wiedzy tajemnej nie zdają sobie sprawy. Należy więc unikać tych, co ogłaszają się twórcami jakiejś jogi czy też ścieżki rozwoju a nie mają swojego Mistrza - Duchowego Przewodnika.

środa, 1 marca 2017

Joga - etapy metody i warunki praktyki

 Etapy - metody i warunki praktyki jogi
Joga to bardzo szerokie zagadnienie rozwoju duchowego. Joga jest istotą wszelkiej religii, istotą wszelkiego mistycyzmu, istotą wszelkiej duchowości i rozwoju duchowego. Joga wyróżnia osiem grup ćwiczeń, co przyjęło nazywać się asztangą – ośmioma członami lub ścieżką ośmioraką czy poósemną. Jama, Nijama, Asana, Pranajama, Pratjahara to pięć bardziej podstawowych grup ćwiczeń czasem określanych niższymi aspektami Jogi, a w sumie łatwiejszymi i bardziej ogólnodostępnymi aspektami Jogi. Klasyczna Hatha Joga opiera się o tych pięć wszechstronnie praktykowanych grup ćwiczeń, z Asanami jako środkowym punktem równowagi wokół którego obraca się cały trening doskonalenia człowieka ku boskości. Kolejne trzy grupy ćwiczeń zwane wyższą częścią Jogi to Dharana, Dhjana oraz Samadhi czyli prace wewnętrzne nad rozwojem zdolności do koncentrowania uwagi, medytacji oraz skupienia w Najwyższym. Kiedy główny ciężar praktyki położony jest na wyższe trzy aspekty Jogi, wtedy mamy do czynienia z metodami duchowego rozwoju takimi jak Krija Joga, Radża Joga czy Laja Joga. Oczywiście jakieś poważne podstawy ogólne praktykowania Jogi są zawsze potrzebne dla skutecznego korzystania z tych bardziej wewnętrznych metod duchowego urzeczywistnienia Jaźni czy Duszy, Atmana.

piątek, 24 lutego 2017

Dobrobyt - prosperująca świadomość

Dobrobyt i Świadomość Prosperująca


Większość ludzi na świecie żyje na granicy ubóstwa, toteż ważne jest, aby w procesie rozwoju duchowego, wskazać wszelkie elementy służące do zbudowania świadomości dobrobytu i dobrego prosperowania w codziennym życiu. Świadomość biedy, braku czegoś lub kogoś, czy też ubóstwa towarzyszy ludziom z pozoru nawet bogatym. Tak zwani milionerzy, multimilionerzy, miliarderzy wiele zarabiają, ale choć wydaje się, że mają dużo pieniędzy, to wiele tracą, marnotrawią i szybko bankrutują. Zdarza się, że mając duże pieniądze ludzie żyją biednie i nie starcza im pieniędzy tak samo jak ludziom bardzo biednym. Pokazuje to, że człowiek, zarówno biedny jak i bogaty powinien przyswoić sobie dobrze lekcję rozsądnego gospodarowania majątkiem oraz dochodami jakie posiada. Nie ma to już większego znaczenia czy dochody człowieka są bardzo niskie czy bardzo wysokie, rozsądek w ich użytkowaniu jest jednakowo potrzebny wszystkim stanom majętności i wszystkim statusom biedy w społeczeństwie. 

poniedziałek, 13 lutego 2017

Psychopatia - silna choroba egoizmu

Jak rozpoznać psychopatię - chorobę silnego egoizmu


Egoizm, kiedy bywa silny - może doprowadzić do umysłowej patologii. Im silniejsze są ksobne, egoiczne skłonności, tym bardziej osoba jest psychopatyczna. Trzeba dbać o prawidłowy rozwój osobowości dzieci, aby budziły się w nich uczucia współczucia i miłosierdzia, chęć niesienia pomocy innym oraz wrażliwość. Jeżeli wychowujemy dzieci bezstresowo, to jest to złe, egoistyczne wychowanie, które wiedzie do rozwoju osobnika psychopatycznego, silnie egoistycznego, pasożyta żyjącego kosztem innych co też prowadzi do rozwoju jednostki destrukcyjnej, dążącej po trupach, kosztem innych, do swoich celów, szczególnie do pieniędzy, sławy czy władzy. Choroba egoizmu tak zwana psychopatia, w znacznym stopniu jest spowodowana niedorozwojem mózgu. Mózg jest organem, który można ćwiczyć i modelować aż do 25-30 roku życia, a czasami dłużej nawet, aby złe i egotyczne skłonności można było łatwo przezwyciężyć, w znacznym stopniu zredukować, a łagodną psychopatię, najbardziej powszechną, a nawet całkowicie wyleczyć. Skupianie się w przestrzeni czołowej głowy, mózgu, centralizowanie odczuwania w środku czoła lub w całej centralnej, kulistej przestrzeni czołowej oraz wzbudzanie w tym czasie pozytywnych, boskich uczuć takich jak przyjaźń, życzliwość, radość, miłosierdzie, współczucie, chęć pomagania i opieki nad chorymi czy słabszymi jest bardzo pomocną, medytacyjną formą terapii. 

wtorek, 31 stycznia 2017

Rok Ognistego Koguta - astrologia chińska - rady i zalecenia

Horoskop chiński 2017 - Rok Ognistego Koguta


Chiński rok Ognistego Koguta rozpoczyna się 28 stycznia 2017 roku, a kończy 15 lutego 2018 roku. Warto pamiętać, że naturalnym żywiołem Koguta jest Metal i dlatego też prognozy na ten rok mogą być trochę niesprzyjające. Oba te żywioły mogą wchodzić w niszczycielskie relacje, czego będzie można doświadczyć na poziomie fizycznym. Rok ten nie będzie jednak tragiczny, aczkolwiek mogą pojawiać się liczne kłopoty i niesprzyjające okoliczności. Warto o tym pamiętać, aby nie stronić od współpracy z innymi, bo w tym roku powinniśmy właśnie współpracować, a wtedy rok 2017 będzie miał nam wiele do zaoferowania. Otaczajmy się ludźmi, którzy będą nas wspierać i pomagać, a to zapewni życie w harmonii oraz poczucie, że należymy do zespołu, że możemy osiągnąć wiele w tym roku. Rok Ognistego Koguta dla wielu osób będzie bardzo pomyślny i przynoszący wiele sukcesów i korzyści. Wszelka praca powinna okazać się owocna i zakończona sukcesem. To czas, by rzeczy do zrobienia robić doskonale i nie iść na ilość, ale skupić się na jakości tego, co robimy - cokolwiek to będzie. Ważne jest pełne zaangażowanie w to co robimy i w realizowanie celów, marzeń i planów, bo będą ku temu odpowiednie warunki. W kulturze chińskiej Kogut jest kojarzony z precyzją i dokładnością, toteż warto wykorzystać tę energię by osiągnąć cel.  

poniedziałek, 30 stycznia 2017

Chiński zodiak - horoskop - astrologia

Zodiak chiński - chiński horoskop - żywioły i zwierzętaLudzie interesują się astrologią i prawie każdy człowiek zna swój znak zodiaku, czytając w różnych czasopismach, choćby dla rozrywki, swój horoskop. W dziejach ludzkości astrologia miała wpływ na rozwój religii i nauk przyrodniczych i dziś jest tak samo aktualna jak tysiące lat temu. Dopóki gwiazdy będą na niebie - ludzie zawsze będą ku nim spoglądać i próbować odczytać swój los i wpływ gwiazd i planet na swoje życie. Astrologia chińska liczy sobie ponad 5000 lat, a w ostatnich latach zyskuje sobie coraz większą popularność na świecie. Zamiast znanych tak zwanych "klasycznych znaków zodiaku", które określane są na podstawie daty urodzenia, Chińczycy mają dwanaście zwierzęcych znaków zodiaku, które cyklicznie zmieniają się każdego roku. Poszczególnym zwierzętom przypisywane są określone cechy charakteru, zalety i słabości. Jednakże osoby urodzone w danym roku różnią się od siebie, na co wpływa wiele czynników:

  • godzina urodzenia
  • dzień urodzenia
  • miesiąc urodzenia
  • rok urodzenia
  • żywioł urodzenia w godzinie, dniu, miesiącu i roku

Niezależnie od tego - struktury osobowości poszczególnych znaków zodiaku zawsze są do siebie podobne. Chińska astrologia nie ma nic wspólnego z wróżeniem, czy przepowiadaniem przyszłości. W Chinach jest to nauka, która znajduje konkretne zastosowanie w życiu codziennym służąc jako życiowy doradca i przewodnik. Warto zatem zapoznać się z tym fascynującym światem chińskiej astrologii.

środa, 25 stycznia 2017

Opętania - wpływ złych duchów na ludzi - egzorcyzmy

Egzorcyzmy - wpływ złych duchów na ludzi - opętaniaIstnienie duchów dobrych i złych w zaświecie i ich wpływ na ludzi, skłania do tego, aby bardziej przyjrzeć się temu zjawisku. Każdy wpływ złego ducha na świadomość człowieka, a przez to na jego życie na tym świecie, powoduje tak zwane większe lub mniejsze "opętanie". Dlatego też ważne jest to, jak bronić się przed wpływem złych, opętujących duchów i jakie metody ochrony podjąć. Znajomość metafizyki, choćby tylko pobieżna - pozwala dzielić istoty na dobre, złe oraz pomieszane dobro-złe, czyli będące podobnie do ludzi mieszanką złych i dobrych skłonności. Walka dobra ze złem trwa nieustannie, a bywa, że ludzie ulegając wpływom - nie są w stanie określić się w którą stronę zmierzają.

Całkowicie dobrymi zwane są duchy anielskie, dobre, dewaiczne zamieszkujące Niebiosa-Dewaczan, a całkowicie złymi duchy diabelskie, piekielne, piśaćowe, zamieszkujące sfery Piekieł - Wawrę czy Narakę. Istoty dobro-złe zamieszkują tak zwany niższy świat nazywany Podziemiem albo Patalą. Pradawne księgi hermetyczne, henochiańskie podają nawet w szczegółach ile duchów złych głównodowodzących w mroku uwięzionych jest w zaświecie kręgu ziemskiego istnienia i jakie są ich imiona. Pisma wschodnie, tantryczne i wedyjskie zgodne są co do istnienia mrocznych krain oraz istot, które świadomie dążą do zła. Pan Kriszna uczy nawet, że każda planeta we wszechświecie ma coś w rodzaju więzienia dla istot bardzo złych jakie zboczyły ze ścieżki i jęły szkodzić wszystkiemu co boskie. Oczywiście każdy zły duch ma możliwość poprawy, ale zło nie jest jakąś bezosobową siłą, a jest w rzeczywistości całkowicie osobowe i pochodzi od konkretnych zdegenerowanych, diabolicznych istot. 

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Astrologiczna wiedza o żywiołach i czakrach

Astrologiczna wiedza o żywiołach i ćakrachCzłowiek może rozpocząć świadomą podróż duchową na wiele sposobów. Wielu poszukujących rozpoczyna ją od studiów wiedzy astrologicznej, a co za tym idzie od zdobywania wiedzy o wpływie władców (aniołów) Znaków Zodiaku na człowieka i społeczeństwo planety. Jest prawdą, że nie ma znaczenia od jakiej części sekretnej, wewnętrznej wiedzy człowiek zacznie, ale bardzo ważne jest, aby nie ustawał i dążył do poznania Boskiej Wiedzy w całej pełni. Wpływ Znaków Zodiaku czy raczej tak zwanych Duchów, Aniołów, które okrążają planetę na tle Nieba jest znany ludzkości od zarania jej dziejów. Jest to bardzo długi okres czasu zważywszy, że teraz mamy siódmą Manwantarę zwaną wiekiem Waiwaswata Mańu, a to jest okres 4 mln 320 tysięcy lat, który zmierza ku końcowi. Duchy Zodiaku obiegają Ziemię w przeciągu cyklu precesyjnego zwanego rokiem platońskim, który trwa od 18-36 tysięcy lat, a średnio około 24 tysięcy lat. Bieżący cykl trwa prawie 26 tysięcy lat, w czasie których Duchy Zodiaku obiegają cały niebieski zwierzyniec. Jeśli Słońce widoczne jest przez pryzmat jakiegoś Zodiakalnego Anioła, wtedy mówimy, że aktualnie ten Solarny Duch czy Promień jest uaktywniony i oddziaływuje potężnie na wszystkie formy życia.

poniedziałek, 9 stycznia 2017

Siedem lotosów - ścieżka uczniostwa

Ścieżka Uczniostwa Siedmiu Lotosów


Ośrodki energii zwane czakramami, a właściwie, bardziej poprawnie mówiąc to: Ćakramy, są tematem wielkiego zainteresowania wśród wszystkich ludzi, którzy wznoszą się w swej subtelności w wyższy, niematerialny wymiar postrzegania rzeczywistości, w subtelne sfery duchowe, mistyczne. Nie ma zaawansowanych poziomów samorozwoju bez pracy z ćakramami, bez pracy z 7, 9 lub 12-toma podstawowymi ośrodkami świadomości w ludzkim, subtelnym ciele. Ćakramy przynależą do subtelnej rzeczywistości, w której co bardziej światli ludzie doświadczają śnienia, wizji, eksterioryzacji czy doświadczeń związanych ze śmiercią kliniczną. Powłoka zwana eteryczną, witalną czy lingamiczną jako swe główne organy posiada właśnie ćakramy, a szczególnie siedem z nich, począwszy od dołu tułowia, aż po szczyt głowy i obszar ponad głową, położone w środkowej linii wyprostowanego tułowia, stanowią najważniejsze organy Psyche, Duszy czy Jaźni każdej ludzkiej, a także zwierzęcej istoty, która oddycha i porusza się.